A Secret Weapon For آشنایی با مراحل ثبت شرکت

مطابق قانون تجارت ، کلیه تجار به استثنا کسبه جز باید چهار دفتر را تهیه نموده و مراودات تجاری خود را در آن ثبت نمایند. این چهار دفتر عبارتند از: دفتر وزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه.

ت-۷ : تعهدنامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیتهای قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

ثبت شرکت برای استفاده از تسهیلات ارائه شده به شرکت ها مانند وام های بانکی و مزایای در نظر گرفته شده از سوی دولت، ضروری بوده و بدون ثبت شرکت، امکان بهره مندی از این مزایا و تسهیلات برای شرکت وجود نخواهد داشت.

نقل و انتقال سهام شرکت دارای قواعد مختصی است که در قانون تجارت در خصوص آن صحبت شده است، سهام درست است که دارایی شخصی سهامداران است اما انتقال آنه بدون رضایت سایر سهامداران ممکن نیست، مخصوصاً انتقال سهام با نام که هویت صاحب سهم هم در دریافت سهم بی تأثیر نبوده است.

اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

از دست دادن، از بین رفتن و یا مفقود شدن مدارک ثبتی شرکت ها یکی از موضوعاتی است که امکان دارد برای هر شرکتی اتفاق بیفتد.

بهتر است شرکت سهامی خاص ثبت کنیم یا شرکت با مسئولیت محدود؟ انتخاب نوع شرکت تا ثبت شرکت در تهران حدود زیادی بستگی به تمایل و انتخاب سهامداران و شرکاء شرکت و همچنین بستگی به شرایط خود متقاضیان دارد. با توضیحات کاملی که در همین مقاله در ارتباط با تفاوت‌ها، مزایا و معایب هر دو شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ارائه کرده‌ایم، خودتان انتخاب نمایید که کدام نوع از شرکتها را ثبت نمایید.

نام متقاضی: در این قسمت باید نام شخص متقاضی ثبت شرکت وارد شود.

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی شرایط ثبت شرکت بین ۱ یا چند نفر شریک ضامن و ۱ یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

اگر آورده شرکت غیر نقدی باشد ارائه گزارش تبدیل به وجه نقد کارشناس رسمی دادگستری .

یعنی برگه سهم بی نام در دست هر کسی باشد وی صاحب سهام مذکور است، بنابراین در نقل و انتقال سهام با نام صاحب سهم مشخص است و اینکه چه میزان از سهام را پرداخت کرده است و یا نه ، شرکت های سهامی باید دفتر سهام داشته باشد تا هر گونه نقل و انتقال را در آن وارد نمایند.

ثبت شرکت برای انجام فعالیت های تجاری به صورت قانونی و توسعه و گسترش امور در جهت پیشبرد اهداف شرکت می باشد .

۳در این مرحله اطلاعات مربوط به شرکت از جمله محل ثبت، مدت فعالیت، شماره تلفن و ایمیل را وارد کرده و در نهایت کد پستی را وارد نمایید تا سامانه جامع ثبت شرکت ها به طور خودکار آدرس را برای شما نمایش دهد. سپس دکمه گام بعدی را بزنید.

دفتر مرکزی برای خود داشته و آدرس و کدپستی آن را به دقت وارد نمایید، توجه داشته باشید که این آدرس به عنوان دفتر مرکزی شرکت شما در روزنامه رسمی ثبت می‌گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *